Beste patiënten,

vanaf januari 2024 zal Sharon Demeulenaere ons team als praktijkverpleegkundige versterken! 

Voor zaken zoals bloednames/vaccinaties(reisvaccins of vaccinaties bij baby’s/kinderen) /wondzorgen/wratjes/oorprop etc… kunt u bij voorkeur een afspraak maken bij haar.
Er is steeds overleg tussen Sharon en de artsen, voor een opvolg afspraak en het bespreken van de resultaten kan u bij de artsen terecht.
Op deze manier hebben de artsen meer tijd voor dringende consultaties en uitleg bij de bloeduitslagen.

Daarnaast zal Sharon ook grotendeels instaan voor het opvolgen van patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes, chronisch nierfalen, hartfalen, hypercholesterolemie etc..

Samen met Sharon hopen we als team de chronische en acute zorgen te optimaliseren in de huidige uitdagende gezondheidszorg. 

We hopen dat jullie even enthousiast als ons deze reorganisatie met Sharon verwelkomen!! 

Huisartsenpraktijk Marcura

 

macura dokters praktijk
marcura

Welkom in de praktijk

De naam “Marcura” is gebaseerd op enerzijds de locatie van de praktijk: “Marke” en anderzijds het Latijnse woord “CURARE”, wat genezen betekent. Je kan bij ons niet enkel terecht tijdens periode van ziekte, maar ook voor preventie, het voorkomen van ziekte. 

Marcura is een jonge dynamische groepspraktijk die uitgegroeid is tot een team van drie vaste artsen sinds de komst van dokter Degrave. Dit betekent dat alle artsen het gezamenlijk medisch dossier kunnen inkijken, maar als patiënt heeft u natuurlijk het recht om een vaste arts in de praktijk te hebben. Op die manier is er voor u als patiënt een gewaarborgde continuïteit van zorg en is er tevens een goede work-life balance voor de arts. Hiermee gepaard is het niet meer mogelijk om op zaterdagvoormiddag een afspraak te maken, tenzij bij uitzondering. Indien u tijdens het weekend dringend nood heeft om een arts te zien, kunt u altijd terecht bij de wachtdienst.

We proberen voor iedereen goede en gepaste zorg te bieden op basis van de laatste wetenschappelijke evidentie. Samen zetten we onze schouders onder de praktijk om een zo goed mogelijke 'geneeskunde' te beoefenen.


macura dokters praktijk 2

de dokters

Wij zijn er voor u

 


Dr Stefanie VanderbauwhedeDr Florin Dennis en Dr Merijn Degrave vormen het artsenteam van huisartsenpraktijk Marcura. Als erkende geconventioneerde groepspraktijk hopen wij door onderlinge samenwerking de verdere zorg voor onze patiënten te optimaliseren. Op deze manier willen we in de toekomst een blijvende kwaliteitsvolle en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg garanderen. Vanzelfsprekend zal te allen tijde geprobeerd worden de vrije keuze van arts te respecteren.

Als opleidingspraktijk verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven bieden wij ook gedurende twee jaar de kans aan een huisarts-in-opleiding (HAIO) om zijn of haar opleiding binnen Marcura te vervolledigen. De HAIO is een gediplomeerd arts die in alle zelfstandigheid, maar met hulp waar nodig, de nodige praktijkervaring opdoet.
 

 

Dokter Stefanie Vanderbauwhede

Stefanie Vanderbauwhede

huisarts

Dr Stefanie Vanderbauwhede studeerde in 2005 af als huisarts aan de Katholieke Universiteit Leuven. Na enkele jaren werkzaam geweest te zijn in een groepspraktijk te Kortrijk, is zij sinds 2010 voltijds actief te Marke. Aanvankelijk als solo-arts maar sinds 2016 als lid van huisartsenpraktijk Marcura. Daarnaast zijn Stefanie en haar echtgenoot Michiel de trotse ouders van Maxime, Louis en Olivia.

Dokter Dennis Florin

Dennis Florin

huisarts

Dr. Florin Dennis begon zijn geneeskundige studies aan de KULAK te Kortrijk van 2007 tot 2010. In 2014 voltooide hij zijn studies tot basis arts na 4 jaar te Leuven aan de KUL. De twee daaropvolgende jaren werkte hij in een andere praktijk in Marke zijn verdere opleiding als assistent huisartsgeneeskunde af. Na het afstuderen in 2016 tot huisarts associeerde hij in die praktijk en bleef hij daar tot september 2021 als huisarts actief. Sinds oktober 2021 is Dr. Florin Dennis actief in de praktijk Marcura.
Sinds 2018 is Dr. Florin Dennis ook coördinerend raadgevend arts (CRA) in het woonzorgcentrum de Ruyschaert te Marke, waar hij meewerkt aan kwaliteitsvolle ouderenzorg.

Dokter Merijn Degrave

Merijn Degrave

huisarts/sportarts

Dr. Degrave Merijn startte zijn studies in 2007 aan de KULAK te Kortrijk, waar hij zijn eerste drie jaar heeft voltooid. Daarna volbracht hij zijn studies geneeskunde aan de KUL te Leuven waar hij in 2014 afstudeerde als basisarts. Zijn verdere specialisatie heeft hij voltooid in praktijk Hogeschuur te Staden. Tijdens deze periode heeft hij ook nog het attest van sportarts behaald aan de UGent. Hij biedt goede en kwaliteitsvolle geneeskunde aan gestaafd op de wetenschappelijke evidentie.

Hendrieke Parmentier

Secretariaat

Hendrieke Parmentier neemt vanaf 20 februari 2023 de functie van medisch secretaresse op binnen Marcura. Naast administratieve hulp voor de artsen is zij bovenal het eerste aanspreekpunt voor al jullie vragen of voor het maken van een afspraak.

de praktijk

 

Kom binnen


Welkom in onze nieuwe praktijk Marcura in Marke. Niet enkel de naam en het grafisch uitzicht is nieuw, ook onze praktijk zit sinds kort in een nieuw kleedje.
Het uitzicht van de praktijk weerspiegelt, net als ons nieuwe logo, en de vernieuwde website, onze visie: wij zijn een huisartsenpraktijk die werkt volgens de bestaande 'evidence based' richtlijnen, maar tegelijkertijd ook oog heeft voor wat leeft binnen de geneeskunde, want ook daar staat de evolutie nooit stil.

 

 

 

marcura kom binnen
marcura kom binnen 2

contact

 

Hallo, hoe kunnen wij u helpen


Wij doen er alles aan om het contact met onze patiënten te optimaliseren. Een afspraak maken is makkelijk via onze online agenda www.medici.be.
Wenst u ons toch persoonlijk te spreken of maakt u liever telefonisch een afspraak dan kan dat ook.
Onze secretaresse Hendrieke Parmentier helpt u graag verder met al uw vragen. Bekijk hieronder haar aanwezigheid.

Gelieve zoveel mogelijk afspraken en huisbezoeken aan te vragen tijdens haar aanwezigheid.

 

Openingsuren secretariaat:

Maandag-donderdag: 8u00-11u30 & 16u30-18u30
Vrijdag: 8u00 - 11h30

Verlofperiodes

Dr. Degrave: / 
Dr. Florin: / 
Dr. Vanderbauwhede: /  
 
 

 

Contactgegevens

Nieuw adres
Poortersstraat 20, Marke

T 056 29 01 66
praktijk@marcura.be

Telefonisch contact

Enkel voor korte gesprekken kan de
dokter u telefonisch te woord staan.
Voor uitgebreide informatie vragen wij
om een afspraak te maken in onze
praktijk.

Resultaten opvragen

U spreekt samen met de arts af op welke manier dit gedaan wordt.

Wachtdiensten

Tijdens het weekend:

1733

vraag & antwoord

Vaak gestelde vragenHieronder vindt u enkele veelgestelde vragen binnen de praktijk.
Dit kunnen algemene vragen zijn, bvb. omtrent de werking van de praktijk, maar evenzeer enkele 'hot topics', zoals een vraag omtrent allergie aan het begin van het allergieseizoen, of een vraag ivm reisapotheek en vaccinaties aan het begin van de vakantie.
 
Bekijk regelmatig eens deze rubriek, want vaak verschijnen er nieuwe vragen en antwoorden.
Veel plezier!


GMD staat voor “Globaal Medisch Dossier”.
Vraag gerust aan uw huisarts om tijdens uw volgende raadpleging een GMD te openen. Het GMD bevat al uw medische gegevens en maakt een betere individuele begeleiding en overleg tussen de artsen mogelijk.
Het GMD wordt volledig terugbetaald door uw mutualiteit, daarenboven geniet u op deze manier van een verhoogde terugbetaling bij iedere raadpleging of huisbezoek, verricht door alle artsen van de praktijk.


Medische zorgen voor een patiënt worden steeds minder het domein van 1 enkele arts.
Voor een optimale zorg kunnen jouw medische gegevens gedeeld worden  tussen artsen van een praktijk, tussen huisartsen en specialisten , met de dokter van wacht of op de spoed , met een dokter in jouw vakantieverblijf.  Een optimale communicatie tussen de zorgverstrekkers die door jou worden geraadpleegd komt ongetwijfeld jouw gezondheid ten goede.  
Recent werden er instrumenten ontwikkeld waarbij gezondheidsgegevens - goed beschermd EN MITS JOUW TOESTEMMING - online kunnen geplaatst worden , en daarna door de verschillende artsen DIE JOUW TOESTEMMING HIERVOOR BEKOMEN HEBBEN - terug worden geraadpleegd.
Enkele voorbeelden zijn : de toegediende vaccinaties, allergiën, huidig medicatieschema , medische voorgeschiedenis , labo-uitslagen en radiografieën, verslagen van specialisten.  U kunt ook vragen om sommige items WEL en andere NIET te delen.
Het knooppunt van deze 'gezondheidsnetwerken'  is het e-health platform.
Je kunt jouw huisarts vragen om deze gegevens door te sturen naar het 'gezondheidsnetwerk' (Vitalink, Vaccinet). Eventueel zal hij het je zelf voorstellen.
Je kan ook vragen om foto's , verslagen .. voor jou online te bekijken.
Voor al deze mogelijkheden is natuurlijk jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. (=informed consent) .
Als je instemt met het principe van het beveiligd delen van jouw gezondheidsgegevens kan je jouw toestemming registreren (of intrekken: op ieder ogenblik mogelijk)
-via jouw huisarts , ziekenfonds, apotheker, ziekenhuis
- of via  https://www.ehealth.fgov.be/nl/burgers/on-line-diensten/ehealthconsent
In beide gevallen moet je hiervoor je e-ID bij de hand hebben

Voor een raadpleging na 18u moeten wij 4 euro extra aanrekenen. Indien u een GMD hebt bij de praktijk, dan wordt die opleg volledig terugbetaald door uw mutualiteit.

Klassieke wratjes worden in onze praktijk behandeld met cryotherapie. Dit betekent het bevriezen van de wratjes. Aangezien wij niet altijd het cryovat ter beschikking hebben, vragen wij u uw naam en telefoonnummer door te geven aan de secretaresse, zodat zij u kan opbellen van zodra het cryovat terug beschikbaar is.
Waterwratjes (mollusca contagiosa) worden indien wenselijk verwijderd met een curette.Een gezamenlijke zwangerschapsopvolging door je gynaecoloog en de huisarts is aan te raden. De huisarts kan instaan voor de bloedafnames, de urinekweken, het plaatsen van vaccinaties (kinkhoest, griep), de suikertest, het beluisteren van de foetale harttonen en het beantwoorden van allerhande vragen